CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri europene

Prezentare Fonduri Europene

Politica de Coeziune (PC)

Pentru a reduce decalajele existente intre regiuni la nivel european, precum si pentru a intari competitivitatea si ocuparea fortei de munca, Uniunea Europeana a creat instrumente financiare specifice:

- Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) (fonduri europene)
- Fondul Social European (FSE) (fonduri europene)
- Fondul de Coeziune (FC) (fonduri europene)

Din aceste fonduri sunt finantate Programele Operationale (PO):

- Programul Operational Regional (POR) (fonduri europene)
- Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) (fonduri europene)
- Programul Operational Sectorial Infrastructura de Mediu (POS Mediu) (fonduri europene)
- Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) (fonduri europene)
- Programul Operational Sectorial Infrastructura de Transport (POS Transport) (fonduri europene)
- Programul Operational pentru Asistenta Tehnica (PO AT) (fonduri europene)
- Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) (fonduri europene)

Politica Agricola Comuna (PAC)

Politica agricola si pentru pescuit este singura gestionata in mod comun la nivel european. De asemenea, 3 instrumente financiare sunt puse la dispozitia Statelor Membre:
- Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR)
- Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
- Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Din aceste fonduri este finantat Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)

Etichete:

fonduri, europene