CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri europene - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:
Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamântului superior si a cercetarii;
Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
1.2 Invatamânt superior de calitate;
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;
1.4 Calitate in formare profesionala continua;
1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.

AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa;
2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
2.3 Acces si participare la FPC.

AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale;
3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.

AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.

AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare
5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea economiei sociale;
6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii.

AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU;
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare.

Etichete:

programul, operational, sectorial, dezvoltarea, resurselor, umane, POS DRU