CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri structurale

Ce sunt fondurile structurale ?

Care sunt fondurile structurale de care beneficiaza Romania?
In ce domenii se acorda finantare prin fondurile structurale?
Cum se poate obtine finantare prin fondurile structurale?
Cine poate depune un proiect pentru a primi finantare?
Cat de des se lanseaza apeluri pentru propuneri de proiecte si cum pot fi la curent?
Care este diferenta intre un program operational si un program complement?
Daca am beneficiat de finantare prin Phare, SAPARD, pot obtine finantare si din fondurile structurale?

Uniunea Europeana actioneaza prin Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune si alte instrumente financiare, pentru sprijinirea atingerii obiectivelor generale (convergenta, competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca, cooperare teritoriala europeana), pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Pentru programarea 2007-2013 exista trei Instrumente Financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv:

- Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR);
- Fondul Social European(FSE);
- Fondul de Coeziune (FC) si doua Actiuni Complementare, respectiv:
- Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR);
- Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Fonduri Structurale nu constituie o sursa unica de finantare in cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acopera zona sa tematica specifica. Ele finanteaza programe de dezvoltare regionala multianuale trasate impreuna de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientarii propuse de Comisie pentru intreaga Uniune Europeana.

Prin Fondul European de Dezvoltare Regionala vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR.

FSE are ca sarcina imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru someri si muncitori in Piata Unica, prin cresterea mobilitatii lor si prin facilitarea adaptarii la schimbarile industriale, in particular prin instruire vocationala si reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare. Prin intermediul sau se acorda sustinere financiara actiunilor de formare si reconversie profesionala ca si celor vizand crearea de noi locuri de munca.

Spre deosebire de Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune nu cofinanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte individuale, care sunt clar identificate de la inceput. Decizia de a finanta un proiect este luata de Comisie, in acord cu Statul Membru beneficiar, in timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale si supervizate de un Comitet de Monitorizare. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitiile in domeniul infrastructurii de transport, energiei si mediului. Rata maxima de finantare prin Fondul de Coeziune este de 85% din cheltuiala publica pe proiect.

Fondul European pentru Agricultura si dezvoltare Rurala este actiunea complementara destinata politicii agricole comune a Uniunii Europene. Este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie, procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in zonele rurale. Este corespondentul Fondului SAPARD, accesibil insa statelor membre ale UE are ca obiective sustinerea pietei produselor agricole si promovarea restructurarii agriculturii comunitare.

Fondul European pentru pescuit (FEP) este actiunea financiara complementara destinata politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in conditiile asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare.


Care sunt fondurile structurale de care beneficiaza Romania?

Pentru perioada 2007-2013, Romania este eligibila pentru toate cele trei fonduri structurale de care dispune Uniunea Europeana pentru implementarea politicii de coeziune. Aceste fonduri sunt: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si Fondul Social European.

In afara de aceste fonduri, Romania mai beneficiaza si de instrumentele financiare destinate agriculturii, dezvoltarii rurale si pescuitului. Aceste fonduri nu mai sunt incluse in politica de coeziune (ca pana in 2007), ci au fost inglobate in politica agricola si in politica privind pescuitul. Aceste fonduri, desi nu sunt instrumente structurale, in mare, functioneaza dupa aceleasi principii ca si cele din urma.

Astfel, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), este destinat, asa cum sugereaza si numele, actiunilor vizand agricultura si dezvoltarea rurala.
Cel de-al doilea instrument, Fondul European pentru Pescuit (FEP) a inlocuit instrumentul structural destinat restructurarii sectorului piscicol din Europa - IFOP (Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola) si a fost inglobat in politica europeana pentru pescuit si afaceri maritime.

Tot ca parte a politicii agricole, Romania va primi fonduri si prin Fondul European pentru Garantarea Agricola, destinat platilor directe si masurilor de piata.


In ce domenii se acorda finantare prin fonduri structurale?

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala finanteaza actiuni din 14 domenii principale:
- Cercetare si dezvoltare tehnologica;
- Informatizarea societatii;
- Transport;
- Energie;
- Protectia mediului;
- Turism;
- Cultura;
- Regenerare urbana si rurala;
- Sprijin pentru companii si antreprenori;
- Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si de educatie.

Fondul de coeziune finanteaza proiecte majore in domeniul transportului (inclusiv proiecte vizand transportul pe caile ferate, transportul multi-modal si transportul maritim).

Fondul Social European va finanta proiecte in 4 arii principale:
- Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor;
- Imbunatatirea accesului pe piata muncii;
- Intarirea incluziunii sociale (combaterea discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor dezavantajate);
- Promovarea parteneriatului pentru reforma in domeniile ocuparii fortei de munca si incluziunii sociale.


Cum se poate obtine finantare prin fondurile structurale?

Pentru ca un proiect sa beneficieze de finantare din fondurile structurale trebuie sa fie in conformitate cu cerintele specificate in regulamentele europene perivind fondurile structurale si cu cerintele din programul operational in cadrul caruia a fost lansata cererea de propuneri de proiecte.

Criteriile esentiale, conditiile si documentele necesare pentru accesul la finantare vor fi detaliate in fiecare apel de proiecte si in documentele conexe, inclusiv ghidul solicitantilor.

Toate documentele legate de un apel de cereri de proiecte vor fi disponibile pe site-urile Autoritatilor de Management insarcinate cu gestionarea fondurilor structurale si pe site-urile Organismelor Intermediare desemnate de Autoritatile de Management sa indeplineasca diverse activitati.


Cine poate depune un proiect pentru a primi finantare?

Beneficiarii de fonduri structurale pot fi firme publice sau private (mari, mijloci sau mici), administratiile publice locale, ONG etc. in functie de specificul fiecarui apel de cereri de proiecte si de programul operational in care se incadreaza respectivul apel. Detaliile despre beneficiari eligibili vor fi disponibile in Programele Complement si la fiecare apel de cereri de proiecte.


Cat de des se lanseaza apeluri pentru propuneri de proiecte si cum pot fi la curent?

Apelurile de proiecte sunt lansate in functie de specificul programelor operationale in cadrul carora se lanseaza. Spre exemplu, pentru o anumita operatiune poate fi un apel pe an, pentru alte operatiuni apelurile pot fi deschise pana la epuizarea fondurilor alocate (pe baza principiului "primul venit - primul servit" - un proiect care intruneste un minim de punctaj pentru o serie de criterii, primeste finantare). In general, apelurile de proiecte sunt lansate de Organismele Intermediare. Ele vor fi publice in media nationala si pe site-urile Autoritatilor de Management si ale Organismelor Intermediare. Apelurile vor cuprinde, cel putin urmatoarele informatii:

- Beneficiarii eligibili;
- Proiectele eligibile;
- Cheltuielile eligibile;
- Criteriile de selectie;
- Alte cerinte de eligibilitate;
- Metodele, criteriile si planificarea evaluarii proiectelor depuse;
- Bugetul alocat operatiunii;
- Procedurile de contractare;
- Conditiile pentru cererile de plati;
- Obligatiile beneficiarului;
- Situatii de anulare a contractului.


Care este diferenta intre un program operational si un program complement?

Programele operationale sunt documente strategice elaborate de Romania, in calitate de stat membru si aprobate de catre Comisia Europeana. Ele cuprind setul de prioritati multianuale care pot fi cofinantate din Instrumentele Structurale, din fonduri ale Bancii Europene de Investitii precum si din alte fonduri. Programele Operationale sunt de doua feluri: regionale sau sectoriale.

Programul complement este documentul care detaliaza modul in care se implementeaza strategia si prioritatile unui Program Operational si contine prezentarea detaliata a fiecarei axe prioritare, pe domenii de interventie si operatiuni, indicatorii de monitorizare a obiectivelor specifice, planul financiar, criteriile indicative de selectie a proiectelor, etc.


Daca am beneficiat de finantare prin Phare, SAPARD, pot obtine finantare si din fondurile structurale?

Finantarea din fonduri structurale nu este conditionata de finantarea obtinuta prin Phare, SAPARD, ci de indeplinirea criteriilor de eligibilitate ce vor fi publicate pentru fiecare apel de propuneir in parte.

Etichete:

fonduri, structurale