CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri FEADR

Masurile din PNDR care sunt operationale si se vor derula prin APDRP in perioada 2007-2013

Fonduri FEADR

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala(FEADR), este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

Fisele masurilor descriu motivatia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele masurii, aria de aplicare si actiunile prevazute, tipul de investitie, mentioneaza categoriile de beneficiar si tipul sprijinului.

Masurile care vor fi operationale incepand cu luna martie a acestui an sunt:

Axa I - "Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic"
Masura 121 "Modernizarea exploatatilor agricole"
Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"

Axa III - "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale"
Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Incepand cu luna Mai 2008 devin operationale si schemele de ajutor de stat XS 13 si XS 28.

Schema de ajutor de stat XS 13/2008 "Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute in Anexa 1 a Tratatului CE precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor" aferenta Masurii 123 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" are ca obiective specifice:
1. Introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de produse alimentare, altele decat cele prevazute de Anexa I la Tratatul CE, precum si pentru obtinerea si utilizarea surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor;
2. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute;
3. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor sprijinite;
4. Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare;
5. Cresterea sigurantei ocupationale si protejarea mediului.

Obiectivele generale ale Schemei de ajutor de stat pentru stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare altele decat cele prevazute in Anexa 1 a Tratatului CE precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor, numita in continuare XS 13/123A/2008, instituita potrivit Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 211/25.03.2008 [1] sunt desprinse din strategia nationala a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si vizeaza cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare si marketing a produselor agricole prin diversificarea produselor obtinute si prin obtinerea si utilizarea surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor.

Bugetul alocat pentru schema de ajutor de stat pana la 31.12.2008 este de 11 8,125 milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti contracta pana la data de 31.12.2008.
Sprijinul public nerambursabil se compune din 80% contributie comunitara - FEADR si 20% contributie nationala - bugetul de stat.

Schema de ajutor de stat XS 28/2008 "Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase" aferenta Masurii 123 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere", are ca obiective specifice:
1. Introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de produse forestiere primare;
2. Adaptarea la noile standarde comunitare atat a activitatilor de prelucrare, procesare cat si a celei de distributie a produselor forestiere obtinute;
3. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra imbunatatirii competitivitatii microintreprinderilor sprijinite;
4. Imbunatatirea calitatii produselor si obtinerea de noi produse forestiere primare, competitive, cu impact favorabil economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi din domeniul industriei, si asupra sigurantei alimentare, in cazul produselor destinate obtinerii de alimente si sau medicamente;
5. Cresterea sigurantei ocupationale pentru populatia locala;
6. Mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului.

Bugetul total estimat al ajutorului de stat, care va fi acordat in cadrul schemei, angajat pentru intreaga durata de aplicare a acesteia, este echivalentul in lei a sumei de 110.000.000 Euro.
Sprijinul public nerambursabil reprezinta 80% contributie comunitara din FEADR si 20% contributie nationala de la bugetul de stat.

O masura foarte asteptata este Masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice" care va fi operationala incepand cu luna septembrie 2008.

Puteti downloada fisele masurilor in format PDF.

Etichete:

fond, european, agricol , dezvoltare, rurala, feadr, fonduri europene, nerambursabile, achizitii, utilaje, agricole, tractoare, combine, silozuri, procesare carne, pensiuni, turistice, rurale, scheme, ajutor, stat, XS13, XS28