CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri europene - Programul Operational Regional (POR)

Programul Operational Regional (POR)

POR este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.

Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).

Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare.

Proiectele finantate prin POR urmaresc, printre altele:

- Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea rolului lor in regiune;
- Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor prin dezvoltarea retelelor de infrastructura − drumuri judetene si sosele de centura;
- Modernizarea serviciilor sociale: scoli, clinici, servicii de interventie in situatii de urgenta etc.;
- Cresterea investitiilor in afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, imbunatatirea retelei de utilitati si a infrastructurii de afaceri;
- Modernizarea si reabilitarea infrastructurii turistice existente.

Solicitantii de fonduri pot fi:

- Autoritatile administratiei publice (primarii, consilii locale, consilii judetene);
- Institutiile publice, cum ar fi cele de sanatate, institutiile academice, serviciile de interventie in situatii de urgenta;
- Organizatiile neguvernamentale (ONG-uri);
- Companiile private, in special IMM-urile (intreprinderile mici si mijlocii) si microintreprinderile.

AXE PRIORITARE POR:

Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana;
1.2 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;
1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil;
1.4 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale;

Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura.

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;
3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie in situatii de urgenta;
3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua;

Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor;
4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati;
4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe;
5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic;
5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice.

Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica

6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional;
6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Programul Operational Regional

Etichete:

programul, operational, regional, POR