CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri europene - Programul Operational Sectorial Infrastructura de Mediu (POS Mediu)

Programul Operational Sectorial Infrastructura de Mediu (POS Mediu)

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului "poluatorul plateste".

Obiectivele specifice

- Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pâna in 2015.
- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pâna in 2015.
- Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pâna in 2015.
- Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pâna in 2015.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata
1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata

AXA PRIORITARA 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric

AXA PRIORITARA 3 - Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate
3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

AXA PRIORITARA 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

AXA PRIORITARA 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
5.1. Protectia impotriva inundatiilor
5.2. Reducerea eroziunii costiere

AXA PRIORITARA 6 - Asistenta Tehnica
6.1. Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS
6.2. Sprijin pentru informare si publicitate

Etichete:

programul, operational, sectorial infrastructura, mediu, pos-mediu