CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri europene - Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

Obiectivul general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Obiective specifice:

- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
- Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
- Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
- Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri;
1.2. Accesul IMM-urilor la finantare;
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate
2.1 CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie ;
2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI
2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile).

AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei;
3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice;
3.3. Dezvoltarea e-economiei.

AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice;
4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”;
4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.

AXA PRIORITARA 5 – Asistenta Tehnica
5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;
5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Etichete:

programul, operational, sectorial, cresterea, competitivitatii, economice, POS, CCE