CMG European Consulting
Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes Fonduri europene, fonduri structurale, imagini de succes

Fonduri europene - Programul Operational Sectorial Infrastructura de Transport (POS Transport)

Programul Operational Sectorial Infrastructura de Transport (POS Transport)

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Obiective specifice:
-modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
-modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
-promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
-sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE
1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7
1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22
1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil
2.1 Drumuri nationale
2.2 Cai ferate si servicii
2.3 Porturi fluviale si maritime
2.4 Infrastructura aeroportuara

AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor
3.1 Promovarea transportului intermodal
3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport
3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

AXA PRIORITARA 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T
4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

Etichete:

programul, operational, sectorial, infrastructura, transport, POS Transport